Puštanje napona u kontaktnu mrežu na pruzi Vinkovci – Vukovar

Slika /slike/foto 4_24/HZI-UPOZORENJE 4_24.jpg
U ponedjeljak 15. travnja 2024. u 8.00 sati u kontaktnu mrežu na pruzi Vinkovci - Vukovar bit će trajno pušten napon od 25 kV. Dio je to završnih radova na projektu nadogradnje i elektrifikacije pruge M601 Vinkovci - Vukovar.

Zato ovim putem pozivamo putnike, željezničko osoblje i stanovništvo uz prugu Vinkovci - Vukovar, posebno stanovnike Vinkovaca, Nuštra, Bršadina, Vukovar-Borova naselja i Vukovara na dodatan oprez, ističući da je >>> opasno po život i strogo zabranjeno <<<:
  • kretati se uzduž pruge unutar ili izvan kolosijeka, hodati po tračnicama ili stajati na njima;
  • dodirivati tijelom ili nekim predmetom metalne konstrukcije i vodiče kontaktne mreže;
  • dodirivati elektrovučna vozila i električne naprave na njima;
  • penjati se na krovove zatvorenih vagona, vagonske cisterne, otvorene teretne vagone, lokomotive, pružna vozila;
  • približavati se i dirati prekinute vodiče i predmete koji vise odnosno vodiče koji su pali na zemlju;
  • prislanjati ili slagati materijal ili predmete uz metalne konstrukcije kontaktne mreže;
  • premošćivati tijelom ili metalnim predmetima tračnice kolosijeka.
 
Ukratko o projektu
Radovi na projektu »Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar« su u završnoj fazi. Po ishođenju svih dozvola i odobrenja vlakovi će na toj relaciji voziti brzinom do 120 km/h te će se skratiti vrijeme putovanja za oko 50 posto.

Cilj projekta je povećati opseg željezničkoga teretnog prijevoza i prekrcaja robe u luci Vukovar, postići bolju povezanost željezničkoga putničkog prijevoza Vukovarsko-srijemske županije s glavnim prometnim koridorima te podići razinu udobnosti i sigurnosti putovanja.

Projekt modernizacije i elektrifikacije pruge Vinkovci - Vukovar doprinijet će gospodarskome razvoju lokalne zajednice, šire regije Vinkovaca i Vukovara te u konačnici istočnog djela Hrvatske.

Projektom su obuhvaćeni rekonstrukcija, obnova i elektrifikacija jednokolosiječne željezničke pruge duljine 18,7 kilometara, rekonstrukcija kolodvora Vukovar-Borovo Naselje i Vukovar te stajališta Nuštar i Bršadin-Lipovača, izgradnja novog mosta Bobotski kanal, obnova mosta Vuka te osiguranje i uređenje željezničko-cestovnih prijelaza.

Vrijednost projekta iznosi 72 milijuna eura, od čega je 85 posto bespovratnih sredstava sufinancirano iz fondova Europske unije, odnosno iz Kohezijskog fonda - Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020..

Puštanje u promet modernizirane pruge u potpunoj funkciji očekuje se u drugoj polovini ove godine.

Najave