Program gradnje brodova za domaće brodare u hrvatskim brodogradilištima do 2011. godine

Programom gradnje brodova do 2011. godine, kojeg je 22. siječnja 2009. usvojila hrvatska Vlada, hrvatski brodari moći će ostvariti državne potpore u iznosu od ukupno 240 milijuna kuna, čime će se pokriti do najviše 30 posto opravdanih troškova dodatnog ulaganja brodara u izgradnju brodova. Uz to, uvjeti za dodjelu potpora, bit će i da su novoizgrađeni brodovi upisani u hrvatski Upisnik brodova te da posadu čine hrvatski pomorci, kao i uključivanje domaćih proizvođača. S tim je uvjetima suglasna i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, a i usklađeni su s regulativom EU.

Program obuhvaća gradnju devet brodova s dvostrukom oplatom za prijevoz nafte, naftnih derivata, ulja, zauljenih i otpadnih voda te dva broda za rasute terete, čija je ukupna vrijednost gotovo 559 milijuna američkih dolara.

Cilj Programa je obnova flote hrvatskih brodara, odnosno veća sigurnost plovidbe i veći stupanj zaštite mora i okoliša.

Osim što će to ubrzati proces zamjene starih s novim, suvremenijim brodovima, ovaj će program, poboljšati položaj hrvatske zastave na listama Pariškog memoranduma.


- Program gradnje brodova za hrvatske brodare do 2011. godine

Brod „Hrvatska“ Tankerske plovidbe d.d. Zadar  Brod „Hrvatska“ Tankerske plovidbe d.d. Zadar