Vlada: Usvojena obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet

Vlada je na današnjoj 231. sjednici usvojila obavijest o davanju koncesije u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja luke posebne namjene benzinske postaje  na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet, a temeljem zaprimljenog pisma inicijative trgovačkog društva Usluge Mljet d.o.o. izrađen je prijedlog obavijesti, kojim se raspisuje javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za luku posebne namjene - benzinsku postaju na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet. Naime, riječ je o izgrađenoj benzinskoj postaji na Otoku Mljetu za opskrbu naftnim derivatima vozila i plovnih objekata, smještenoj neposredno pored trajektnog pristaništa.

Površina pomorskog dobra, lučkog područja koje se daje u koncesiju iznosi  2.849 m2, a koncesija se daje na razdoblje od 20 godina. Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 10 kn/m² zauzetog pomorskog dobra, dok početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 4% prihoda ostvarenog na koncesioniranom području umanjenog za nabavnu vrijednost naftnih derivata. Procijenjena vrijednost  koncesije iznosi  oko 227 milijuna kuna.

Pisane vijesti