Vlada: Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje i Odluka o davanju državnog jamstva društvu Hrvatske ceste

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb i Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja obrtnih sredstava, čime će se osigurati Društvu financijska sredstva u skladu s Financijskim planom za 2020. godinu i projekcijama plana za 2021. i 2022. godinu.

Naime, namjena ovog kreditnog zaduženja od 300 milijuna kuna po kamatnoj stopi od 0,98% godišnje je financiranje obrtnih sredstava društvu Hrvatske ceste d.o.o. u svrhu održavanja likvidnosti, kojemu zbog prirode poslovanja, dinamika priljeva prihoda u potpunosti ne prati dinamiku dospijeća obveza.

Također, uslijed djelovanja pandemije COVID-19 došlo je do značajnog smanjenja prihoda, te kako bi se izbjegle situacije da društvo ne uspije akumulirati dovoljno sredstava do dospijeća obveze, kratkoročna revolving linija predstavlja optimalan način zaduživanja u svrhu održavanja likvidnosti.

Najave