Vlada RH: Usvojena Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o rekonstrukciji mosta Dvor – Novi Grad

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici.
 
Temeljem usvojene Odluke pokreće se  postupak za sklapanje Sporazuma, kojim će se osigurati rekonstrukcija mosta Dvor (RH) – Novi Grad (BiH) preko rijeke Une, za nesmetano odvijanje cestovnog prometa na trasi državne ceste DC6 sa hrvatske strane nastavno na prometnicu M4, sa strane BiH.
 
Budući da je utvrđeno kako most, koji je u dvojnoj međudržavnoj ingerenciji upravljanja ne udovoljava tehničkim i infrastrukturnim uvjetima potrebnim za siguran promet, zbog oštećenja uslijed potresa 2020. godine, Hrvatske ceste d.o.o. pripremaju reviziju procjene troškova rekonstrukcije mosta, a sredstva za financiranje obveza Republike Hrvatske osigurat će se u okviru financijskog plana Hrvatskih cesta.
 
Sporazum ne zahtjeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona i ne podliježe potvrđivanju od strane Hrvatskoga sabora.

Najave