Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju Lučkoj upravi Splitsko – dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučka područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog Odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko – dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučka područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut.

Ovom Odlukom Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije na razdoblje od jedne godine dobiva na privremeno upravljanje i korištenje područja sportskih luka Zenta i Špinut.

Koncesije su u ovim lukama u međuvremenu istekle, a zbog neusklađenosti dokumenata prostornoga uređenja sa stvarnim stanjem te zbog neprovedenog upisa pomorskog dobra u zemljišnim knjigama, nisu stečeni uvjeti za raspis javnog prikupljanja ponuda i dodjelu koncesije.

Usvajanjem ove Odluke želi se spriječiti šteta na postojećoj lučkoj infrastrukturi zbog njezina neodržavanja, ali i onemogućiti šteta u državnom, županijskom i gradskom proračunu, i to zbog neplaćanja naknade za koncesiju od strane nelegalnih korisnika.

Osim toga, želi se osigurati red na pomorskom dobru uz istodobni nastavak i kontinuitet sportskih aktivnosti u lukama Zenta i Špinut.

Pisane vijesti