Vlada RH: Usvojen Prijedlog Uredbe o izmjenama Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce, područje bazeni Selce

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog Uredbe o izmjenama Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce, područje bazeni Selce.

Ovom Uredbom mijenja se Uredba Vlade Republike Hrvatske o određivanju granice pomorskog dobra na predmetnom području na način da se iz utvrđenog pojasa pomorskog dobra isključuje k.č.br. 7921/1 k.o. Selce, koja u naravi predstavlja tri (3) poslovne zgrade, dva (2) bazena, skladište i dvor.

Pisane vijesti