Vlada RH: Usvojen Prijedlog uredbe o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare

Slika arhiva/VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen Prijedlog uredbe o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare.

Naime, sukladno odredbama Zakona o žičarama, uredbu kojom se utvrđuju način i uvjeti obračuna koncesijske naknade za žičare donosi Vlada Republike Hrvatske.

Usvajanjem ove Uredbe propisuju se jedinstveni kriteriji za obračun minimalnog stalnog i varijabilnog dijela koncesijske naknade, rokovi dospijeća njihova plaćanja te obveze davatelja koncesije i koncesionara.

Istom se ne uvode novi administrativni troškovi i obveze, već se rješava pitanje koncesija, olakšava uspostava ove gospodarske djelatnosti te omogućuje rast zaposlenosti.

Provedba ove Uredbe utjecat će na ukupnu visinu prihoda od koncesije.

Stranica