Vlada RH: Usvojen Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra dijelu lokalne ceste LC41048 k.o. Sapna

Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu lokalne ceste LC41048 u k.o. Sapna.

Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije, kao upravitelj ceste, uputila je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture prijedlog za ukidanjem statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu lokalne ceste u ukupnoj površini od 30.600 m².

Osnovni razlog za pokretanje ovog postupka jest rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Ukidanjem statusa javnog dobra dijela lokalne ceste omogućit će se i provedba projekta izgradnje akumulacije Londža u tri etape, sa svim građevinama i zahvatima na prostoru Požeško-slavonske županije.

Osnovna namjena ovoga projekta jest obrana nizvodnog područja od velikih voda iz rijeke Londže.

Pored toga projekt je važan i za općinu Čaglin, kako zbog navodnjavanja obližnjih poljoprivrednih površina, tako i zbog budućeg razvoja turizma na tom području.

Dodajmo kako će nakon ukidanja statusa javnog dobra na predmetnim nekretninama iste ostati u vlasništvu Republike Hrvatske, pod upravom Hrvatskih voda.

Pisane vijesti