Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja na dijelu k.o. Pula i k.o. Štinjan

Slika arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) „Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina“ na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) „Luka 2“ na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – „otok Sv. Katarina – Monumenti“ i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja.

Odlukom se produžuju rokovi za izgradnju luke Sv. Katarina i rok za izradu hotelsko-turističkog kompleksa (za 18 mjeseci), dok se koncesija za luku „Luka 2“ stavlja u mirovanje.

Kašnjenja s dovršetkom izgradnje luke Sv. Katarina posljedica su potrebe vađenja potopljenih brodova u akvatoriju od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, razminiravanja lokacije od strane Ministarstva unutarnjih poslova te vađenja i presađivanja periski od strane Prirodoslovno - matematičkog fakulteta.

Što se tiče kašnjenja realizacije izgradnje izvanlučkog područja, ona su prvenstveno posljedica toga što su objekti u konkretnom slučaju zaštićena kulturna dobra, te su bile potrebne izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Istaknimo kako je Koncesija za luku „Luka 2" stavljena u mirovanje iz razloga što je Ovlašteniku koncesije zbog postupka koji se vodi pred općinskim sudom u Puli onemogućen ulazak u posjed dijela luke „Luka 2“. Tek po pravomoćnom okončanju sudskog postupka, Davatelj koncesije će biti u mogućnosti predati Ovlašteniku koncesije pomorsko dobro radi izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Luke 2, stoga će tek od tog trenutka početi teći rokovi za izgradnju, ishođenje dokumenata prostornog uređenja i predaju sredstava osiguranja za dio investicije koji se odnosi na „Luku 2“.

Pisane vijesti