Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o željeznici (EU)

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o željeznici (EU).

Izmjeni postojećeg Zakona pristupilo se radi dodatnog usklađivanja s odredbama Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora, a sukladno pismu službene obavijesti - Povreda br. 2016/2171 - Prijenos Direktive 2012/34/EU u hrvatsko zakonodavstvo na što se Republika Hrvatska obvezala odgovorom Europskoj komisiji u rujnu 2020. godine.

Nacrtom prijedloga zakona mijenja se članak 61. Zakona o željeznici na način da se tekst članka jezično i pravno usklađuje sa člankom 46. Direktive. Članak se u konkretnom slučaju odnosi na situaciju u kojoj nekoliko željezničkih prijevoznika traži od upravitelja infrastrukture dodjelu trasa, odnosno pristupa željezničkoj infrastrukturi kako bi mogli obavljati svoju djelatnost, prijevoz putnika i/ili tereta, pri čemu su zahtjevi prijevoznika međusobno u koliziji (u pogledu vremenskog razdoblja, trasa).

Predmetni članak u tom slučaju propisuje postupak koji upravitelj infrastrukture provodi sa željezničkim prijevoznicima kako bi osigurao najbolje moguće ispunjavanje njihovih zahtjeva (u mjeri u kojoj je to moguće).Vijesti iz medija