Vlada RH: Uredba o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama

Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen Prijedlog uredbe o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama.

Donošenjem ove Uredbe stvara se zakonska osnova za financiranje javnog cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge. Sklapanje ugovora o javnim uslugama, kao i donošenje Uredbe, propisano je posljednjim izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Uredbom se propisuje postupak provedbe sklapanja ugovora o javnim uslugama, način izračuna intenziteta državne potpore i druga postupanja koja prethode sklapanju ugovora, isplatama iz Državnog proračuna, praćenju izvršavanja Ugovora i nadzoru nad namjenskim trošenjem sredstava državne potpore.

Budući da se djelatnost linijskog prijevoza putnika obavlja prijevoznim sredstvima koja iziskuju velika ulaganja, a čije amortizacijsko razdoblje iznosi 7-10 godina, nužno je prve ugovore sklopiti u odgovarajućem trajanju (Uredba (EZ) 1370/2007 propisuje rok od 10 godina za ugovore o javnim uslugama).

Ukupni procijenjeni trošak uspostave javne usluge u cestovnom prometu godišnje iznosi cca 683,5 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega je trošak za Državni proračun procijenjen na iznos od 428 milijuna kuna.

Vijesti iz medija