Vlada RH: Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, a nove mjere predviđene ovim izmjenama i dopunama pomoći će poduzetnicima iz sektora prometa, koji su suočeni s manjkom likvidnosti te je njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljena zbog pandemije COVIDA-19.
 
Navedenim izmjenama i dopunama Programa, instrumenti državne potpore proširit će se na državna jamstva za nove ugovore o leasingu kod kreditnih i financijskih institucija te Hrvatske banke za obnovu i razvitak, namijenjena poduzetnicima koji se bave povremenim prijevozom putnika u sektoru cestovnog prometa te na potpore u obliku subvencioniranih kamatnih stopa za zajmove i potpore u obliku dokapitalizacije, namijenjene poduzetnicima iz sektora civilnog zrakoplovstva.
 
Također, uvode se dvije nove privremene mjere, dodjela potpora u obliku subvencioniranih kamatnih stopa za zajmove, u iznosu od 344 mln kuna i dodjela potpora u obliku dokapitalizacije, u iznosu od 646 mln kuna, a uz to će se povećati i iznos za dodjelu potpora u obliku jamstava, s 300 mln kuna na 1,14 mlrd kuna.
 
Nastavno na navedeno, donošenjem ove Odluke proračun Programa ukupno će iznositi oko 2,89 mlrd kuna.

Vijesti iz medija