Vlada RH: Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko – edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom se trgovačkom društvu KALI TUNA d.o.o. daje koncesija na pomorskom dobru radi uzgoja tune i obavljanja turističko – edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala, između otočića Fulija i Kudica.

Površina morskog akvatorija, koje se daje u koncesiju na razdoblje od 20 godina, iznosi 210.000,00 metara kvadratnih, dok je dozvoljena godišnja količina uzgoja tune, koju je Ovlaštenik koncesije ovlašten uzgajati ograničena na iznos od 500 tona godišnje.

Stalni dio koncesijske naknade na navedenom području iznosi 1,01 kn po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra (212.100,00 kuna godišnje), dok apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 3.106.410,00 kuna, odnosno 0,51 % od ukupnog godišnjeg prihoda na području koje je dano u koncesiju.

Sukladno donesenoj Odluci u pomorsko dobro Ovlaštenik koncesije dužan je uložiti sveukupno 6,3 milijuna kuna, u opsegu i na način kako je to prethodno opisano u Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja.

Pisane vijesti