Vlada RH: Odluka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt pod nazivom "Studije za nadogradnju infrastrukture luke Rijeka – proširenje Praškog pristaništa"

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po Instrumentu za povezivanje Europe (CEF) – prometni sektor za projekt "Studije za nadogradnju infrastrukture luke Rijeka – proširenje Praškog pristaništa".

Naime, Lučka uprava Rijeka iskoristila je poziciju glavne luke na TEN-T mreži zbog čega su joj odobrena sredstva iz programa CEF za 50 postotno sufinanciranje projekta "Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka".

Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosi cca 4,5 milijuna EUR-a (sa PDV-om), odnosno cca 33,7 milijuna kuna, od čega će 1,8 milijuna EUR-a biti sufinancirano bespovratnim sredstvima CEF-a. Preostali dio iznosa, zajedno sa PDV-a (obračunatog na ukupnu procijenjenu vrijednost Projekta od 3,6 milijuna EUR-a) bit će financiran od strane investitora Lučke uprave Rijeka u ukupnom iznosu od 2,7 milijuna EUR-a.

Glavni cilj Projekta dovršetak je studije o radovima na proširenju Praške obale koja će pridonijeti razvoju osnovne infrastrukture na Terminalu za generalni teret u luci Rijeka.

Posebni ciljevi Projekta sastoje se od ispunjavanja ekoloških preduvjeta za početak radova, pripreme tehničke dokumentacije za radove te ispunjavanja preduvjeta iz nabave za početak radova.

Taj će korak generirati potrebne uvjete za povećanje operativne površine kako bi se omogućilo pristajanje većih plovila, odnosno ukrcaj/iskrcaj tereta kao i poboljšala povezanost pomorskog i željezničkog prometa u luci Rijeka.Najave