Vlada RH: Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom se daje suglasnost na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac.

Predmetnu je Odluku Skupština Istarske županije donijela 15. ožujka 2021. godine.

Navedenom se Odlukom proširuje obuhvat lučkog područja luke otvorene za javni promet Rabac radi usklađivanja s Urbanističkim planom uređenja naselja Rabac.

Tako se obuhvat lučkog područja na kopnenom dijelu povećava za 2.216 m², a na morskom za 120.032 m², dok se dosadašnja površina luke koja je iznosila 116.057 m2, povećava na 238.305 m2.   

Duljina operativne obale ostaje nepromijenjena te iznosi 130 m, a isti ostaje i broj komunalnih vezova na obali (32).

Uz trenutno povećanje broja komunalnih vezova na plutačama sa 60 na 150, u budućnosti se planira i postavljanje uređenog sidrišta za nautičke vezove.

Donošenje ove Odluke nema financijski učinak.

Pisane vijesti