Ministar Butković s crnogorskim ministrom kapitalnih investicija o zajedničkoj suradnji Hrvatske i Crne Gore u području prometne infrastrukture

  • Slika /slike/foto 6_21/foto MIN-CG 8-6_21/nsl MIN-CG 8-6_21.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković je primio izaslanstvo Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore na čelu s ministrom Mladenom Bojanićem koji Hrvatskoj boravi u službenom posjetu. Uz ministra Butkovića, na sastanku su prisustvovali državni tajnik Josip Bilaver te državni tajnik Tomislav Mihotić kao i predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan, a uz ministra Bojanića s crnogorske strane prisustvovao je v.d. direktor Direktorata za kapitalne investicije Nikola Veljović, načelnica direkcije za kapitalne projekte Danijela Kapa kao i ostali sudionici.

Ministri su u uvodnom dijelu sastanka razgovarali o trenutnom stanju i epidemiološkoj situaciji u objema zemljama kao i o očekivanjima od predstojeće turističke sezone. U nastavku sastanka ministri su prezentirali najvažnije strateške projekte u području prometne infrastrukture, a među kojima je najviše bilo govora o zajedničkom interesu kojeg Hrvatska i Crna Gora dijele u dovršenju cestovne veze na Jadransko-jonskom pravcu, o čemu postoji dugogodišnja bilateralna suradnja na razini ministarstava i poduzeća za ceste. Važna tema bila je i izgradnja cestovne poveznice između Dubrovnika i granice s Crnom Gorom, gdje je s Hrvatske strane projekt podijeljen na dva dijela od čega prvi dio obuhvaća dionicu od Dubrovnika do Zračne luke Dubrovnik sa spojnom prometnicom, te drugi dio od čvora Čilipi do granice s Crnom Gorom. U tom smislu, obojica ministara su podržala održavanje dijaloga o povezivanju i koordinaciji razrade projekta buduće dužobalne brze ceste.

Suradnja dviju zemalja je intenzivna i u području pomorstva gdje postoji dugogodišnja suradnja na razini nadležnih uprava dvaju ministarstva kao i s tvrtkom Plovput. Suradnjom je obuhvaćena razmjena iskustava u prilagodbi i usklađivanju legislative i postupaka pomorskih administracija, a ostvaruje se i kontinuirano sudjelovanje u međunarodnim projektima vezanima za pomorstvo. Ministri su se složili kako je potrebno nastaviti suradnju i u narednom razdoblju te uložiti dodatne napore kako bi se uredili odnosi oko priznavanja svjedodžbi pomoraca u međunarodnoj plovidbi kao i u području traganja i spašavanja na moru. Također, značajno pitanje za koje je neophodna daljnja suradnja je prevencija potencijalnih onečišćenja mora od strane pomorskih objekata, posebno u kontekstu zaštite prirodnih resursa kojima obiluju obje zemlje.

Na kraju bilateralnog susreta ministar Bojanić je pozvao hrvatsku delegaciju u radni posjet Crnoj Gori u cilju potpisivanja sporazuma između dviju zemalja o suradnji po pitanju zajedničkih strateških projekata, dok se ministar Butković zahvalio na pozivu te izrazio želju za skorašnjim posjetom Crnoj Gori. Susret je završio odlukama o osnivanju zajedničke radne grupe koja će u narednom razdoblju predložiti popis strateških projekata i područja na kojima dvije zemlje mogu zajedničkim naporima ostvariti kvalitetniju suradnju i rezultate a hrvatska strana je Crnoj Gori ponudila pomoć i podršku po pitanju iskustva povlačenja europskih sredstava iz predpristupnih fondova u pogledu realizacije projekata iz područja prometa i pomorstva.

Najave