Državni tajnik Alen Gospočić i ravnatelj Uprave zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte Krešo Antonović sudjelovali na sastanku Vijeća ministara prometa i telekomunikacija

  • Slika /slike/foto 6_21/foto dtGOSPOCIC-ANTONOVIC TTE 3-4-6_21/nsl dtGOSPOCIC-ANTONOVIC TTE 3-4-6_21.jpg
  • Slika
  • Slika
Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dr.sc. Alen Gospočić i ravnatelj Uprave zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, Krešo Antonović sudjelovali su 3. i 4. lipnja 2021. godine u Luksemburgu na Vijeću ministara prometa i telekomunikacija.
 
Prvoga se dana na Vijeću ministara prometa raspravljalo o Paketu o Jedinstvenom europskom nebu, prijedlogu vezanom uz korištenje unajmljenih vozila Paketa za mobilnost I te mjerama za priznavanje svjedodžbi trećih zemalja iz područja unutarnje plovidbe. Za Republiku Hrvatsku je vrlo značajno da se o navedenim prijedlozima postigao dogovor, tj. opći pristup na razini Vijeća.
 
Također, ministri su osudili nedavne postupke bjeloruskih vlasti vezane za prizemljenje Ryanair leta FR4978 te su pozdravili Zaključke Europskog vijeća iz svibnja ove godine, kao i sve daljnje akcije na EU razini usmjerene protiv Bjelorusije.
 
Za vrijeme radnog ručka ministri su raspravljali o utjecaju COVID-19 pandemije na prometni sektor, a potom je održana rasprava o Zaključcima Vijeća o stavljanju željeznice na čelo održive i pametne mobilnosti, kojima se naglašava važnost svih sudionika u željezničkom sustavu, što je iznimno važno pri osiguravanju konkurentnosti željezničkog prijevoza.
 
Nadalje, usvojeni su i Zaključci o Komisijinoj strategiji za održivu i pametnu mobilnost, a održala se i rasprava na istu temu. Raspravljalo se o mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se postigao cilj održivog i otpornijeg sustava prometa te se prevladale posljedice pandemije COVID-19. Republika Hrvatska je u tom smislu istaknula važnost vraćanja povjerenja građana u sustav prometa općenito, kao i važnost očuvanja neometanog funkcioniranja logističkih procesa.
 
U odnosu na ostale točke dnevnog reda, portugalsko predsjedništvo dalo je informaciju o aktualnom zakonodavnom prijedlogu o Eurovinjeti Paketa za mobilnost I, a nadolazeće slovensko predsjedništvo predstavilo je svoj plan i program rada za razdoblje svog predsjedanja od srpnja do prosinca 2021. godine.
 
Drugoga dana, na Vijeću ministara telekomunikacija, usvojena su izvješća o napretku o Prijedlogu uredbe o europskom upravljanju podacima (Akt o upravljanju podacima) i o Prijedlogu direktive o mjerama za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti u cijeloj Uniji.
 
Na prijedlog portugalskog predsjedništva ministri su raspravljali o Digitalnom kompasu 2030. s pitanjem kako zacrtati put prema digitalnoj budućnosti EU-a. Državni tajnik Gospočić u raspravi je naglasio da sredstva namijenjena u nacionalnim planovima oporavka i otpornosti trebaju biti ciljano iskorištena za ostvarivanje ciljeva Digitalnog kompasa, uz sinergiju drugih instrumenata, kao što su programi Digitalna Europa i Obzor Europa. U tom smislu Uredba o umjetnoj inteligenciji i okvir za europski digitalni identitet idu u dobrom smjeru i predstavljaju primjeren okvir za digitalnu transformaciju te smatramo ključnim što prije dovršiti postupak njihova donošenja i primjenu u državama članicama. Također je naglasio da su višedržavni projekti od ključne važnosti, poglavito u dijelu povezivosti, jer omogućuju ujedinjavanje kapaciteta i znanja. Zaključio je kako Hrvatska smatra da će izjava o digitalnim načelima svakako pridonijeti očuvanju europskih vrijednosti, kao što su solidarnost, demokracija, napredak i održivost, a u cilju osnaživanja europskih građana i poduzeća te da se navedenih vrijednosti treba pridržavati u digitalnoj transformaciji, ali ih treba promicati i na svjetskoj razini kako bi postale općeprihvaćene.
 
U okviru točke Razno portugalsko predsjedništvo informiralo je ministre o aktualnim zakonodavnim prijedlozima uredbe o e-privatnosti i nove uredbe o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji, dok je Europska komisija dala informacije o prijedlozima uredbe o utvrđivanju usklađenih pravila o umjetnoj inteligenciji i uredbe o okviru za europski digitalni identitet te o trenutačnom stanju provedbe zajedničkog paketa mjera Unije za povezivost.
 
Na kraju je predsjedništvo izvijestilo o održanoj Digitalnoj skupštini 2021., a litavska delegacija predstavila je svojeg kandidata za mjesto zamjenika glavnog tajnika Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) na izborima koji će se održati na Konferenciji opunomoćenika ITU-a 2022. godine u Bukureštu. Slovenska delegacija predstavila je program rada svojeg predsjedanja u drugoj polovici 2021. godine.

Vijesti iz medija