Vlada RH: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Danas usvojenom Odlukom Vlada RH dala je prethodnu suglasnost na Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM), kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo i poslovanje Agencije.

Statut je temeljni opći akt kojim se pobliže uređuju unutarnje ustrojstvo i poslovanje HAKOM-a, opći akti te druga pitanja od značenja za rad HAKOM-a.

Vijesti iz medija