Vlada RH: Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog ispusta sanitarnih otpadnih voda u akvatoriju otoka Žut, Općina Murter – Kornati

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog ispusta sanitarnih otpadnih voda u akvatoriju otoka Žut, Općina Murter – Kornati.

Koncesija se dodjeljuje na zahtjev trgovačkog  društva ACI d.d. iz Rijeke, a odnosi se na izgradnju jednog dijela podmorskog ispusta izvan obuhvata ACI marine Žut, u duljini od cca 170 metara.
 
Za navedenu koncesiju nije potrebno provoditi natječaj jer se dodjeljuje za djelatnosti koje ne uključuju stjecanje dobiti.
 
Koncesija se daje na vremensko razdoblje do 31. prosinca 2030. godine, na površini od 4.892 m², pri čemu stalni dio koncesijske naknade iznosi 5,00 kuna po metru kvadratnom zauzete površine, odnosno 24.460,00 kuna godišnje. Promjenjivi dio koncesijske naknade nije određen jer na predmetnom području Ovlaštenik koncesije neće obavljati gospodarsku djelatnost niti ostvarivati prihode. 
 
Koncesionar će biti jedini korisnik navedenog ispusta te svoju uslugu neće naplaćivati.


Pisane vijesti