Vlada RH: Donesene Odluke o osnivanju Povjerenstava za zračni promet

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluke kojima se osnivaju Nacionalno povjerenstvo za olakšice, Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom, Nacionalno povjerenstvo za zaštitu civilnog zračnog prometa te Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu.
 
Sukladno odredbama Zakona o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), a u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, donesene su pojedinačne odluke Vlade Republike Hrvatske, kojima se, između ostalog, uređuje osnivanje i sastav pojedinog povjerenstva.
 
Nakon što odluke donesene na današnjoj sjednici stupe na snagu, Vlada će rješenjima imenovati predsjednike, članove i tajnike navedenih Povjerenstava, a sam sastav istih određen je prema predstavnicima pojedinih tijela državne uprave i subjekata iz područja zračnog prometa.

Vijesti iz medija