Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o odobrenju 14,6 milijuna eura državne potpore za sanaciju društvu Pružne građevine d.o.o.

Usvajanjem Prijedloga odluke o odobrenju državne potpore za sanaciju društvu Pružne građevine d.o.o., Vlada RH je na današnjoj Sjednici donijela Odluku kojom se odobrava državna potpora za sanaciju društva Pružne građevine d.o.o., sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01).

Potpora će se provesti kao zajam od strane vlasnika, pri čemu će uvjeti zajma biti utvrđeni Ugovorom o zajmu iz točke VII. ove Odluke, potpisani od strane ovlaštenog dužnosnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, u skladu s točkom VIII. odnosno točkom IX. ove Odluke. Također, navedenim Ugovorom utvrdit će se iznos zajma u visini od 14.600.000 eura, a čija je namjena stvaranje prethodno potrebnih uvjeta za rješavanje problema likvidnosti Društva, s dospijećem od 6 mjeseci, uz ugovorenu redovnu kamatnu stopu u visini od 7,64% godišnje.

Stabilizacijom poslovanja Društva, kao i osiguranjem konkurentnosti na tržištu jača se domaće gospodarstvo i osiguravaju se uvjeti za zadržavanje domaće specijalizirane radne snage u Hrvatskoj. Obzirom na žurnost mjere, ova potpora nije prijavljena (notificirana) nadležnim tijelima Europske komisije, stoga se točkom IV. zadužuje Ministarstvo mora prometa i infrastrukture da isto učini u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Navedena sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurati će se preraspodjelom sredstava u okviru limita ukupnih rashoda razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2023. godinu.

Vijesti iz medija