Vlada RH: Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2021. godinu

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) za 2021. godinu.
 
Godišnje izvješće HAKOM-a za 2021. godinu sadržava sve propisane podatke o aktivnostima na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga, kao i izvješće o financijskom poslovanju HAKOM-a u prošloj godini.
 
Ukupni ostvareni prihodi HAKOM-a u 2021. godini iznosili su nešto više od 100 milijuna kuna, a ukupni rashodi 85 milijuna kuna. Pritom je na navedeno povećanje prihoda u odnosu na prethodno razdoblje najvećim dijelom utjecala naplata naknada na temelju izdanih dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mreže pokretnih komunikacija pete generacije (5G) nakon provedenog postupka javne dražbe.
 
Istaknimo kako su prihodi tržišta elektroničkih komunikacija u 2021. godini bili za 3,7% veći nego u 2020. godini i iznosili su 11,56 milijardi kuna. Operatori su nastavili ulagati u razvoj infrastrukture, nove tehnologije i usluge, i to u ukupnom iznosu od 4,2 milijarde kuna, od čega se približno 2 milijarde kuna odnosilo na ulaganja u mrežu i mrežnu opremu. Pritom je dostupnost širokopojasnih pristupnih mreža nove generacije s brzinama iznad 30 Mbit/s iznosila 87%. Takve je priključke tijekom prošle godine upotrebljavalo oko 800.000 kućanstava,  s time da su najveći rast zabilježili priključci putem svjetlovodne tehnologije, kojih je krajem 2021. godine bilo ugovoreno više od 150.000.
 
Ukupan broj potencijalnih korisnika svjetlovodnih mreža, koji obuhvaća priključke za stambene, poslovne i druge subjekte, bio je krajem 2021. godine veći od 650.000, te je u protekloj godini povećan za oko 240.000 korisnika ili 58%.
 
Na tržištu poštanskih usluga ukupan se obujam usluga smanjio s 279 na 268 milijuna usluga, ali je zbog veće količine paketa ukupan prihod tržišta povećan za 9,1%, na gotovo 2 milijarde kuna. Rast broja paketa od 13% kompenzirao je pad od 14% tiskanica i 5% pismovnih pošiljaka.
 
Željezničkom je mrežom tijekom prošle godine ukupno prometovalo 269.880 vlakova, od čega 227.742 putnička i 42.138 teretnih vlakova. Prevezeno je 15,4 milijuna tona robe ili 1,5% više nego 2020. godine, te 13,5 milijuna putnika, što je povećanje od oko 3%.

Vijesti iz medija