Vlada RH: Usvojena Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj Sjednici usvojila je Odluku o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije, koja je donesena temeljem članka 51. stavaka 1. i 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/2023, dalje u tekstu: Zakon), čime Vlada RH osniva i imenuje članove istoga, za koje je Vlada ujedno i davatelj. Naime, sukladno Zakonu davatelj koncesije osniva Stručno povjerenstvo za koncesije, koje se sastoji od stalnih i promjenjivih članova i koji se imenuju na rok od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.
 
Stalni članovi Stručnog povjerenstva za koncesije stručnjaci su iz područja pomorstva, prostornoga uređenja, gospodarstva i financija, dok su promjenjivi članovi iz područja turizma, poljoprivrede, zaštite okoliša i kulture te sudjeluju u radu s obzirom na posebnosti predmeta koncesije, a o njihovom sudjelovanju odlučuje predsjednik tog tijela.
 
Stručno povjerenstvo za koncesije obavlja poslove pregleda i ocjene pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije.

Također, prije sklapanja ugovora o koncesiji Stručno povjerenstvo za koncesije utvrđuje prijedlog odluke o davanju koncesije, prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, prijedlog odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga kao i sve ostale radnje potrebne za provedbu postupka davanja koncesije.

Pisane vijesti