Vlada RH: Usvojen Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina.

Usvajanjem ove Odluke, trgovačkom društvu Marina Hramina d.o.o., kao ovlašteniku koncesije, produžuje se rok za investicijsko ulaganje za dodatnih 36 mjeseci.

Produženje roka odobrava se zbog značajnog pada poslovnih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa Covid 19, kao i zbog nemogućnosti ispunjenja preuzetih ugovornih obaveza.

Usvajanje ove Odluke ne mijenja datum isteka koncesije, odnosno ne produžuje rok na koji je dana koncesija, dok iznos naknade za koncesiju ostaje isti.

Pisane vijesti