Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o dopuni Odluke o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva Croatia Airlines d.d.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o dopuni Odluke o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva Croatia Airlines d.d.

Riječ je o dopuni Odluke koju je Vlada RH donijela na svojoj 179. sjednici, održanoj 19. rujna 2019. godine.

Podsjetimo, kako je jedan od uvjeta u postupku dokapitalizacije društva iz prošlogodišnje Odluke bila i uplata predujma u iznosu od 250 milijuna kuna što je i realizirano kroz dvije isplate (100 milijuna kuna u 2019. iz Proračunske zalihe, te preostalih 150 milijuna kuna u 2020. godini s razdjela Ministarstva, mora, prometa i infrastrukture).

Dopunom ove Odluke detaljnije se definiraju uvjeti pod kojima će navedena sredstva biti dostupna društvu Croatia Airlines na način da se ukupni iznos sredstava od 250 milijuna kuna tretira kao zajam dioničara.

Načelno su utvrđeni i uvjeti zajma (dospijeće – dvije godine, fiksna godišnja kamata u iznosu od 2%), dok će se detalji istih preciznije urediti posebnim ugovorom s društvom Croatia Airlines d.d. koji će u ime Republike Hrvatske sklopiti ministar mora, prometa i infrastrukture.

Istaknimo kako ovaj zajam dioničara osigurava nužnu financijsku stabilnost operacija društva Croatia Airlines d.d., kao i provedbu slijedećih faza postupka pronalaska strateškog partnera, prvenstveno dokapitalizacije od strane privatnog(-ih) ulagača te predstavlja razumnu strategiju i postupanje Republike Hrvatske kao većinskog dioničara Croatia Airlines.

Vodeći se dugoročnim potencijalom profitabilnosti društva, riječ je o postupanju, tj. ponajboljoj opciji, kojom se održavaju operacije društva, koje može, nakon poduzimanja neophodnih mjera unaprijeđena od strane novih dioničara, biti u poziciji ostvarivati razinu profitabilnosti usporedivu sa sličnim zračnim prijevoznicima.

Vijesti iz medija