Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona

Slika arhiva/VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona.

Usvajanjem prijedloga Zakona isti se usklađuje sa Zakonom o sustavu državne uprave i Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 18. srpnja 2019. godine o provedbi mjere 1.4.4. „Decentralizacija i racionalizacija“ utvrđene Nacionalnim programom reformi 2019. (reformski prioritet „Unaprjeđenje javne uprave“).

Donošenje Zakona omogućit će da se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave povjere nadležnim upravnim tijelima županija, odnosno Gradu Zagrebu, a u čijem je djelokrugu i obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prostorno uređenje.

Stupanje na snagu ovoga Zakona predviđeno je za 1. siječnja 2020. godine.

Vijesti iz medija