Vlada RH: Odluka o prihvaćanju Nagodbe između Republike Hrvatske i društva HŽ Cargo d.o.o., u svrhu restrukturiranja

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o prihvaćanju Nagodbe između Republike Hrvatske i društva HŽ Cargo d.o.o., u svrhu restrukturiranja.
 
Vlada RH donijela je, 17. prosinca 2020. godine, Odluku o odobrenju državne potpore za sanaciju društva HŽ Cargo d.o.o. sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama i potpora je prijavljena Europskoj komisiji.
 
Društvo HŽ Cargo d.o.o. je, po donošenju nužnih mjera i plana kriznog upravljanja, započelo pripreme za kreiranje sveobuhvatnog plana restrukturiranja društva u skladu s pravilima Europske unije, u okviru postupka pred-notifikacije državne potpore za restrukturiranje Europskoj komisiji. Tijekom pripreme Plana restrukturiranja uvidjelo se kako je nužno razriješiti imovinsko-pravni prijepor između društva HŽ Cargo d.o.o. i njegova vlasnika, koji seže od trenutka podjele pravnog prednika Hrvatske željeznice 2006. godine, i ustanovljena je potreba za sklapanjem Nagodbe u pisanoj formi kao konačnog razrješenja između Republike Hrvatske kao osnivača društva Hrvatskih željeznica i društva HŽ Cargo d.o.o. kao slijednika HŽ-a.
 
Predmet Nagodbe veže se uz vrijednost javnog dobra izuzetoga iz imovine iskazane u poslovnim knjigama HŽ-a. Temeljno potraživanje HŽ Carga prema Republici Hrvatskoj je zahtjev za namirom manje prenesenog temeljnog kapitala na ime ulaganja koje je društvo prednik Hrvatske željeznice d.o.o. imalo u javnom dobru (kao nadoknada uloženih vlastitih sredstava iz temeljnog kapitala), a na što HŽ Cargo d.o.o., kao jedan od pravnih slijednika iza HŽ-a, ima pravo.
 
Nagodba će omogućiti i ubrzati uređenje zemljišno-knjižnog stanja vezano uz bitan dio željezničke infrastrukture, što će unaprijediti pravnu sigurnost i pridonijeti ekonomičnosti rješavanja pitanja željezničke infrastrukture. Nagodbom će se ujedno stvoriti temelj za sklapanje, tj. provedbu važnih sporazuma između društava slijednika HŽ-a - sporazum između HŽ Carga i HŽ Infrastrukture o usuglašenom dugu te sporazum o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između društava HŽ Carga d.o.o., HŽ Infrastrukture d.o.o. i HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. - koji su ključni za uspješno restrukturiranje cijelog željezničkog sektora.

Nagodba također predstavlja i osnovni preduvjet za rješavanje problema likvidnosti društva HŽ Carga, kao i rješavanje pitanja dobivanja trajne dozvole za rad društva, njenim sklapanjem će se stvoriti preduvjeti te osigurati pravna sigurnost za buduće ulagače u željeznički sektor Republike Hrvatske.

Vijesti iz medija