Vlada RH: Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka.
 
Izmjenom predmetne odluke mijenja se lučko područje luke Rijeka na način da se iz lučkog područja luke Rijeka u Bazenu Rijeka - Lokacija Delta Jug izuzima dio kopna u dijelu koje pripada česticama katastarskih oznaka k.č.br. 4646, 4654, 4681/2 - dio, 4678/1 - dio, 4679/3 - dio i 4639/1 - dio u k.o. Stari grad, odnosno gruntovnih oznaka k.č.br. 2446/53, 2446/52, 2446/51 - dio, 2446/56 - dio, 2446/55 - dio i 2446/50 - dio u k.o. Trsat-Sušak.
 
Ova izmjena obuhvaća dio kopna ukupne površine 115.616 m2, s time da se lučko područje smanjuje za 6.403 m2. Izuzete čestice zemljišta zadržavaju status pomorskog dobra.

Pisane vijesti