Vlada RH: Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu.
 
Program predstavlja integrirani skup regulative i aktivnosti svih relevantnih subjekata usmjerenih na podizanje razine sigurnosti zračnog prometa, a razvijen je u skladu sa standardima Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) i zahtjevima Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva te osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa.
 
Naime, postojeći program iz 2015. godine potrebno je uskladiti s najnovijim međunarodnim ICAO standardima i zahtjevima europskog zakonodavstva, a novom verzijom Nacionalnog programa osigurat će se usklađenost programa s relevantnim zahtjevima ICAO-a.
 
Programom će se ujedno utvrditi i obveze Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu, pri čemu Povjerenstvo donosi Plan sigurnosti te kontinuirano na godišnjoj razini ažurira i prati njegovu provedbu. Planom se istodobno identificiraju glavni rizici sigurnosti koji utječu na nacionalni sustav sigurnosti civilnog zrakoplovstva te se utvrđuju potrebne mjere za ublažavanje tih rizika.

Vijesti iz medija