Vlada RH: Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja.

Odlukom se daje suglasnost na Odluku kojom se proširuje obuhvat lučkog područja luke Seline i luke Vrsi – uvala Školjić.

Pritom se Luka Seline proširuje na novi Lučki bazen 2 površine 11.089 m² radi izgradnje operativne obale u funkciji prihvata školjaka sa okolnih uzgajališta u sklopu realizacije projekta Centra za školjkarstvo, dok se Luka Vrsi – uvala Školjić proširuje za ukupno 21.357 m², na način da se dosadašnja površina Lučkog bazena 1 povećava za 272 m². Također, utvrđuju se 2 nova lučka bazena - Lučki bazen 2 površine 12.653 m² i Lučki bazen 3 površine 8.432 m².

Donošenje ove Odluke nema fiskalni učinak na Državni proračun Republike Hrvatske kao ni na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.Pisane vijesti