Vlada RH: Nacrti prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona iz nadležnosti MMPI-a

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila nacrte prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Radi usklađivanja važećih propisa sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Vlada je usvojila sljedeće nacrte prijedloga zakona: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o željeznici, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU), Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Uvođenjem eura, u poslovanju upravitelja željezničke infrastrukture, eliminirat će se valutni rizici u domeni realizacije željezničkih infrastrukturnih projekata te će krediti odobreni upravitelju infrastrukture u eurima s valutnom klauzulom postati valutno nerizični, u dijelu otplate glavnice i u dijelu otplate kamata i naknada. Nadalje, uvođenjem eura nabava roba, usluga i radova ugovorena u eurima, s valutnom klauzulom postaje valutno nerizična, a smanjit će se bankarski transakcijski troškovi, eliminirati troškovi konverzije nacionalne valute u euro prilikom plaćanja vanjskim izvođačima na infrastrukturnim projektima i dobavljačima strateškog materijala. Uvođenjem eura očekuje se povećanje trgovine i prijevoza robe željeznicom te olakšano kretanje stanovništva, kao i povećanje korištenja usluga od strane putnika/turista što će posljedično željezničkim prijevoznicima povećati konkurentnost i olakšati investiranje i povoljnije zaduživanje.
 
Vezano za sektor cestovnog prometa, propisivanje novčanih kazni u eurima doprinijet će lakšoj usporedbi i prilagodbi prekršaja i prekršajnopravnih sankcija na području svih država članica te će se time smanjiti financijsko opterećenje na strane i domaće prijevoznike i vozače jer će se plaćanjem u eurima otkloniti dosadašnji trošak konverzije. Budući da se u najvećem broju slučajeva izrečene novčane kazne naplaćuju na mjestu počinjenja prekršaja, ujedno će se pojednostaviti način naplate istih.

Vijesti iz medija