Vlada RH: Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.

Izmjenama i dopunama postojećeg Zakona pristupilo se radi dodatnog usklađivanja Zakona s pravnom stečevinom EU,  u području upućivanja vozača u sektoru cestovnog prometa.
Naime, riječ je o specifičnom sektoru koji se odlikuje visokom mobilnošću radnika, zbog čega je bilo potrebno dodatno urediti položaj i uvjete rada vozača u međunarodnom prijevozu, kako bi se spriječilo različito postupanje u državama članicama i osigurala pravedna naknada za vozače.

Prijedlogom Zakona predlaže se definiranje novih pojmova, propisivanje posebnih pravila o upućivanju vozača, uređivanje načina bilateralne razmjene informacija putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustava) te se dodatno - detaljnije i jasnije propisuju pojedine prekršajne odredbe.

Osim toga, dodatno se uređuju prekršajne odredbe Zakona uzimajući u obzir planirano uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (na način da se koristi model duplog propisivanja prekršajnih odredbi - novčane kazne iskazuju se u kunama i  u eurima). Kazne u eurima bit će na snazi od dana uvođenja eura.

Slijedom svega navedenog, Nacrt Zakona se Hrvatskom saboru upućuje u I. čitanje.

Vijesti iz medija