Vlada RH: Donesena Odluka o davanu odobrenja na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2023. godinu

Vlada je na današnjoj Sjednici donijela Odluku kojom se daje odobrenje na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2023. godinu.

Aktivnosti Agencije u 2023. godini bit će usmjerene na daljnje unaprjeđivanje standarda sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj, pri tome će Agencija nastaviti sustavno provoditi nadzor sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, uključujući certificiranje i licenciranje zrakoplovnih subjekata, s ciljem osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu.

U svrhu daljnjeg unaprjeđenja rada i razvoja djelatnosti, Agencija će u 2023. godini nastaviti provoditi razvojne projekte, s težištem na projektu digitalne transformacije Agencije.

Financijska sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu u iznosu od cca 10 milijuna eura.

Vijesti iz medija