Vlada RH: donesen zaključak o prihvaćanju Prijedloga javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Vijeća HAKOM-a

Na sjednici održanoj 23. veljače 2023. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak kojim se prihvaća tekst Prijedloga javnog poziva za predlaganje kandidata za pet članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), a budući postojećem predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Vijeća HAKOM-a mandat djelatnosti istječe 27. travnja 2023. godine. Zaključkom se zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da ga, u ime Vlade Republike Hrvatske, objavi u Narodnim novinama i u jednom od dnevnih glasila, prikupi prijave kandidata i dostavi ih Vladi s cjelokupnom dokumentacijom i prijedlogom za imenovanje, radi predlaganja Hrvatskome saboru imenovanja predsjednika i četiri člana Vijeća HAKOM-a.

Vijesti iz medija