Vlada: Puna primjena ZERP-a najkasnije 1. siječnja 2008.

Slika /arhiva/vlada_ikona.gif

Najkasnije s 1. siječnja 2008. počet će primjena zaštićenog ekološko ribolovnog pojasa (ZERP) i za sve zemlje članice Europske unije i od tada će se za njihove ribarske brodove primjenjivati hrvatski ribolovni i ekološki propisi, prijedlog je izmjene Odluke o proširenju jurisdikcije Hrvatske na Jadranskom moru koji je Vlada danas uputila Hrvatskom saboru. 

Formulacija "najkasnije do" omogućava da se s punom primjenom ZERP-a krene i prije početka 2008., naglasio je premijer Ivo Sanader, a na njegov izričiti upit to je potvrdio i državni tajnik u Ministarstvu mora Branko Bačić

Osnovana je Vladina koordinacija za nadzor i kontrolu unutarnjih voda i ZERP-a, a s postojećom flotom i ljudstvom spremni smo kvalitetno obavljati nadzor nad ZERP-om čim on stupi na snagu, istaknuo je Bačić. 

U proračunu za 2007. godinu osigurana su sredstva za flotu MORH-a, MUP-a, te Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka koja će moći kvalitetno nadzirati svih 30 tisuća četvornih kilometara mora u ZERP-u, ustvrdio je Bačić, potvrđujući da primjena ZERP-a može početi i prije 1. siječnja 2008.

Izmjenama odluke o ZERP-u, istaknuo je premijer, ostvaruju se dva cilja - jača se status hrvatskih ribara i naša ribarska flota te se ne škodi interesima Hrvatske u procesu pristupanja EU. 

"Sigurno nećemo naštetiti interesima Hrvatske u približavanju EU i iza toga možemo stati", poručio je Sanader, dodajući da će se kroz partnerski odnos s članicama EU i Europske komisije nastaviti dijalog i konzultacije. 

I u predloženoj odluci navodi se da će Hrvatska kroz partnerski odnos s članicama EU i Europskom komisijom, sukladno statusu države kandidatkinje i važnosti promicanja dobrosusjedskih odnosa, nastaviti dijalog o mjerama kojima se osiguravaju održivi ribolov i zaštita morskog okoliša u Jadranu. 

Premijer je podsjetio da se do jutros pokušavao postići konsenzus s predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka, a i danas će se pokušati naći kompromisno rješenje, budući da bi Sabor o Vladinoj odluci trebao raspravljati sutra. 

"Ako postoji mogućnost konsenzusa, ja sam za, ali ako ne postoji smatram da je ovo dobro rješenje i da iza njega možemo stati", rekao je Sanader, napominjući da je predložena odluka usuglašena s predstavnicima ribara.

Premijer je podsjetio i na neke druge Vladine odluke usmjerene poboljšanju položaja ribara, spominjući pritom predložene izmjene Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama kojim je predviđeno da sve hrvatske luke moraju osigurati poseban dio za ribare. 

Ministar poljoprivrede Petar Čobanković tomu dodaje i program izgradnje i obnove ribarske flote, odluku o tržišnim kompenzacijama za ribare, izgradnju ribarskih veletržnica, a prva bi, ona u Poreču, mogla biti otvorena na proljeće iduće godine. 

No, pritom je upozorio da i lokalna samouprava mora obaviti svoj dio sredstva, odnosno donijeti prostorne planove za mjesta ribarskih luka i veletržnica kako se više ne bi događalo da ministarstva osiguraju "više novca nego se može potrošiti". 

Spomenuo je pritom slučaj Rijeke i na državnoj razini planiran novac za veletržnicu, ali i činjenicu da lokalna samouprava "nažalost nije odradila svoj dio posla". 

Uz predloženu odluku, Vlada je Saboru po hitnom postupku poslala i izmjene Zakona o nadzoru državne granice koje omogućavaju da hrvatski ribari ulaze u ZERP bez obavljanja carinske kontrole, ako se u roku 36 sati vrate u svoju matičnu ili drugu hrvatsku luku.

Hrvatski će sabor sutra objedinjeno raspraviti Vladin, HSP-ov te objedinjeni prijedlog SDP-a i HSS-a o izmjeni Odluke o proširenju jurisdikcije RH na Jadranu te Vladin prijedlog izmjena Zakona o nadzoru državne granice.

Najavio je to predsjednik Sabora Vladimir Šeks, nakon što je dnevni red tekuće saborske sjednice proširen Vladinim prijedlozima. (Hina)Pisane vijesti