Vlada: Potpora poslodavcima na otocima za očuvanje radnih mjesta

Slika /arhiva/vrh-www.jpg

Uredbu o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta donijela je na svojoj današnjoj sjednici hrvatska Vlada temeljem članka 26. Zakona o otocima.

U ovoj će godini za provođenje uredbe biti osigurano 7 milijuna kuna, a pravo na naknadu moglo bi ostvariti oko 15 tisuća zaposlenih u 5.250 tvrtki i zadruga, istaknuo je ministar mora, turizma, prometa i razvitka Božidar Kalmeta. Osnovni cilj Uredbe je poticanje zapošljavanja otočnog stanovništva i poticanje otočnog gospodarstva u skladu sa programima održivog razvitka otoka i državnim programima razvitka otoka te ujednačavanje razvitka otoka s ostalim hrvatskim regijama.

Uredba pruža mogućnost dodjele državne potpore otočnim poslodavcima koji imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima, a provedba ove Uredbe doprinijet će stvaranju pogodne klime za otvaranje novih radnih mjesta, poticanju gospodarstvenika na zapošljavanje domicilnog stanovništva te na prijavljivanje tvrtki na otocima. Prosječna plaća na hrvatskim otocima je oko 2.927 kuna neto.

Predviđa se da će ta mjera dovesti do povećanja prihoda od poreza na dohodak za otočne jedinice lokalne samouprave, što lančano dovodi do otvaranja novih radnih mjesta. Također, ovom mjerom želi se pomoći i u održivom i demografskom razvoju otoka, posebno potičući opstanak i razvoj otočnog malog gospodarstva u segmentu autohtonih – izvornih otočnih djelatnosti. 

Pravo na državnu potporu nemaju otočni poslodavci kojima u vlasničkoj strukturi udio države, županije, grada ili općine ne prelazi 50 posto, te financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično). Mogući korisnici potpora su trgovačka društva, obrti ili zadruge te će za njih Ministarstvo u dnevnom tisku raspisati javni poziv za dodjelu potpora koje mogu ostvariti u iznosu do 750.000 kuna u razdoblju od tri godine.

Otočni poslodavci sa sjedištem na otocima 1. skupine (nedovoljno razvijeni i nerazvijeni, mali, povremeno nastanjeni i nenastanjeni otoci i otočići) imaju pravo na veću naknadu (u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće bez doprinosa na plaću) od poslodavaca koji iste djelatnosti obavljaju na otocima  2. skupine (svi ostali otoci i poluotok Pelješac), a koji će moći koristiti 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće bez doprinosa na plaću. 

Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjestaPisane vijesti