Vlada: Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o razvrstavanju željezničkih pruga, kojom su glavne (koridorske) željezničke pruge svrstane su u tri skupine: koridor RH1 (bivši X. paneuropski koridor), koridor RH2 (Mediteranski željeznički TEN-T koridor odnosno bivši ogranak V.b. paneuropskog koridora) i RH3 (bivši ogranak V.c. paneuropskog koridora). Sve druge željezničke pruge za međunarodni promet svrstane su u ostale željezničke pruge za međunarodni promet. Odluka je usvojena na prijedlog Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture koje je u suradnji sa upraviteljem željezničke infrastrukture, društvom HŽ Infrastruktura d.o.o. pripremilo novi Prijedlog Odluke o razvrstavanju željezničkih pruga.

U odnosu na prethodnu Odluku o razvrstavanju željezničkih pruga usvojene su promjene uvezano za status željezničkih pruga za međunarodni, regionalni i lokalni promet, a  koje su detaljno navedene u tekstu Odluke o razvrstavanju željezničkih pruga.

Duljina željezničkih pruga u skladu sa danas usvojenom Odlukom o razvrstavanju  željezničkih pruga  iznosi ukupno 2.625,534 km.Vijesti iz medija