Novim propisima u području pomorstva samo na smanjenju parafiskalnih nameta i naknada gospodarstvo i poduzetnici ostvarit će uštede više od 20 milijuna kuna

Slika /arhiva/luka_split 7_11.jpg
U području pomorstva od 1. siječnja 2014. na snagu stupaju novi propisi čije bitne izmjene olakšavaju financijsko poslovanje svim vlasnicima pomorskih objekata koji plove Jadranskim morem, podjednako za strance i hrvatske državljane. Sve izmjene propisa na snagu bi trebale stupiti do 15. veljače 2014. godine.

Uveden je potpuno nov sustav obračuna i naplate naknada kojim su ukinute naknade koje nisu bile nužne, smanjeni su parafiskalni nameti i na taj način rasterećeni gospodarski subjekti, izjednačene naknade za jahte i brodice istih tehničkih karakteristika bez obzira na namjenu i državnu pripadnost (jednakost EU građana), a u konačnici i sam sustav naplate trebao bi biti jednostavniji i efikasniji.

Primjerice, stupanjem na snagu izmjena Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru kao i Naredbe o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj ukinuta je naknada za koncesijska odobrenja koja su plaćali brodovi, jahte i brodice koji se koriste za gospodarsku namjenu, a naknada za upis u upisnike i očevidnike, naknada za sigurnost plovidbe i naknada za korištenje pomorskog dobra zamijenjene su jedinstvenom godišnjom naknadom. Već ranije izmjenama Pravilnika o brodicama i jahtama za najveći broj brodica ukinuta je obveza, a time i troškovi baždarenja.

Samo ovim administrativnim mjerama ostvaruje se financijsko rasterećenje gospodarskih subjekata u ukupnom iznosu većem od 20 milijuna kuna, dok se istovremeno postupak upisa pomorskih objekata ubrzava i pojednostavljuje. Ako se ovom pridodaju uštede zbog korištenja beztrošarinskog goriva kojeg gospodarski subjekti koriste od mjeseca srpnja 2013. godine, svaki od poduzetnika u pomorskom gospodarstvu ostvaruje uštede značajnih financijskih sredstava.

Pozitivni efekti novog sustava očekuju se i zbog smanjenja troškova i bolje kontrole naplate. Naime, umjesto nekoliko računa koje su slani za svaku naknadu, vlasnik pomorskog objekta godišnje će dobiti samo jedan na kojem će biti iskazane sve njegove obveze sukladno pomorskim propisima.

U tijeku je izrada prijedloga izmjena Zakona o upravnim pristojbama, kao zadnje planirane mjere, kojim će se ukinuti posebne upravne pristojbe koje se plaćaju za sve radnje vezane za upise u odgovarajuće upisnike i očevidnike koje vode lučke kapetanije.

Svim ovim aktivnostima nastoji se poboljšati konkurentnost hrvatske zastave kao temelj za povećanje hrvatske trgovačke flote i privlačenjem novih brodova i brodara pod hrvatsku zastavu, uz istovremeno jačanje položaja Hrvatske kao jednog od najznačajnijih svjetskih nautičkih odredišta.

Donosimo vam tri primjera prvog upisa i usporedni prikaz troškova na početku 2013. i na početku 2014. godine
 
  Brod od 90 GT koji prevozi 50 putnika 2013. 2014.
 1.  
Rješenje o imenu 395 70
 1.  
Naknada za upis 1.000 0
 1.  
Upravne pristojbe za upis u upisnik* 580 70
 1.  
Upisni list 100 20
 1.  
Koncesijsko odobrenje 5.000 0
 1.  
Jedinstvena godišnja naknada iz nove Naredbe 0 500
  UKUPNO 7.075 kn 660 kn
 
 
  Charter jahta od 15 m s motorom od 100 kW koja prevozi 12 osoba 2013. 2014.
 1.  
Rješenje o imenu 395 70
 1.  
Naknada za upis 4.000 0
 1.  
Upravne pristojbe za upis u upisnik* 580 70
 1.  
Upisni list 100 20
 1.  
Koncesijsko odobrenje 4.800 0
 1.  
Jedinstvena godišnja naknada iz nove Naredbe 0 500
  UKUPNO 9.875 kn 660 kn
 
 
  Brodica za osobne potrebe duljine 5 metara s ugrađenim motorom snage 10 kW 2013. 2014.
 1.  
Naknada za upis 50 0
 1.  
Upravne pristojbe za upis u očevidnik* 130 70
 1.  
Plovidbena dozvola 25 20
 1.  
Tehnički pregled 70 100
 1.  
Naknada za baždarenje 45 0
6. Svjedodžba o baždarenju 15 0
7. Naknada za korištenje pomorskog dobra 105 0
8. Jedinstvena godišnja naknada iz nove Naredbe 0 120
  UKUPNO 440 kn 310 kn
 


Pisane vijesti