Vlada: Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom

Slika /arhiva/VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojeno je Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom za 2012. godinu.

Temeljem Zakona o zračnom prometu, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. rujna 2009. godine donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom, a istom Odlukom za članove povjerenstva imenovani su predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva obrane, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom nadležno je za strateško upravljanje zračnim prostorom i ima obvezu donošenja svih provedbenih dokumenata koji su potrebni za potpunu implementaciju sustava fleksibilne upotrebe zračnog prostora.

Oblikovanje, klasifikacija, fleksibilna uporaba zračnog prostora te druge funkcije s ciljem maksimalnog korištenja raspoloživog zračnog prostora u 2012. godini provodile su se prema odredbama Zakona o zračnom prometu (NN 69/09 i 84/11), te odredbama propisa donesenih na temelju istog Zakona, i u skladu s odgovarajućim EU propisima, te međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Tijekom 2012. godine Nacionalno povjerenstvo sastalo se četiri puta, te su izvršene aktivnosti za učinkovito upravljanje zračnim prostorom, provedene su sve potrebne mjere za primjenu Plana primjene sustava upravljanja zračnim prostorom kako bi se koncept fleksibilne upotrebe zračnog prostora na što bolji način primjenio na zračni prostor Republike Hrvatske.

U sklopu aktivnosti Nacionalnog povjerenstva kroz 2012. godinu pratio se razvoj, operativna primjena, te aktivnosti u sklopu FAB CE projekta, a povjerenstvo je također bilo aktivno u procesu izmjena rutne mreže, optimizacije određenih ruta i općenito učinkovite upotrebe zračnog prostora Republike Hrvatske.


Vijesti iz medija