Rezultati provedenih akcija Inspekcije cesta od siječnja do ožujka 2013. godine

Slika /arhiva/UPI w znacka.jpg
Tijekom razdoblja od siječnja do ožujka 2013. godine inspektori cesta iz nadležnosti inspekcije javnih cesta i nerazvrstanih cesta u velikim gradovima i sjedištima županija većim od 35000 stanovnika, odnosno koje su ranije bile razvrstane kao županijske i lokalne ceste, uspješno su proveli inspekcijske zadaće.

Rezultati provedenih akcija inspekcijskih nadzora u prvome tromjesečju 2013. godine:
- izvršeno340 inspekcijskih pregleda
- sastavljeno 304 zapisnika
- podnešeno 17 optužnih prijedloga po kojima kazne izriče prekršajni sud
- izdano 93 rješenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti
- zaprimljena 1 žalba na inspekcijsko rješenje
- izrečeno 94.000,00 kn kazni

U okviru redovnih aktivnosti, Uprava prometne inspekcije organizirala je i provela edukaciju za primjenu EU direktiva, obuhvaćenih novim izmjenama i dopunama Zakona o cestama.


PRILOG
 
Broj izvršenih inspekcijskih nadzora i poduzetih mjera inspektora Službe inspekcije cesta za razdoblje SIJEČANJ - OŽUJAK 2013. godine


Vijesti iz medija