Provedeni redoviti i izvanredni nadzori putničkog i teretnog cestovnog prijevoza i cestovne infrastrukture

  • Slika /slike/foto 10_23/foto ICPC 10_23/nsl ICPC 17-10_23.jpg
  • Slika
Redoviti i izvanredni nadzori putničkog i teretnog prijevoza, kao i inspekcijski nadzori tvrtki te inspekcijski nadzor cestovne infrastrukture u nadležnosti Inspekcije cestovnog prometa i cesta Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, provedeni su od 9. do 16. listopada, u skladu s usvojenim Planom rada.

Izvršenim inspekcijskim nadzorima izrađena su 342 zapisnika, utvrđena su 152 prekršaja te je izdano 62 obavezna i 26 prekršajnih naloga. Također je izdan jedan optužni prijedlog, 6 opomena, 7 rješenja o isključenju vozila iz prometa, kao i jedno rješenje o privremenoj zabrani obavljanja poslova cestovnog prijevoza. Ukupno je izrečeno 185.163,35 eura kazni, od kojih je naplaćeno 66.237,64 eura.

Među najčešće utvrđenim prekršajima temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a koji u bitnoj mjeri utječu na sigurnost odvijanja cestovnog prometa utvrđeno je manipuliranje podacima s tahografskih uređaja vozila i kartica te nepravilna upotreba istih, prekoračenje najveće dopuštene mase i dimenzija vozila, tehnička neispravnost, neispunjavanje propisane stručne osposobljenost vozača, obavljanje prijevoza bez valjane dozvole ili neposjedovanje iste, kabotaža stranog prijevoznika te neispunjavanje posebnih uvjeta za vozila kojim se obavlja javni cestovni prijevoz. Nadzorom su obuhvaćeni i autobusi za prijevoz školske djece, koji prometuju u okviru posebnog linijskog i povremenog prijevoza.

Izvršena su 24 redovita inspekcijska pregleda javnih cesta, u okviru inspekcijskog nadzora sigurnosti cesta i žičara, kojima su utvrđene 54 nepravilnosti i temeljem kojih su izdana četiri rješenja o otklonu utvrđenih nedostataka. Također su započeti inspekcijski nadzori prometne signalizacije u zonama obrazovnih ustanova svih kategorija, uz pojačan nadzor prometa u neposrednoj blizini ustanova, koje se nalaze na koridorima javnih cesta.

Vijesti iz medija