Otvoreno ciljano savjetovanje za sveobuhvatnu procjenu Uredbe (EU) br. 1315/2013 o smjernicama EU za razvoj transeuropske prometne mreže (TEN-T)

Politika transeuropske prometne mreže (TEN-T) vitalna je okosnica EU gospodarstva i podupire uravnotežen i održiv razvoj u svim europskim regijama. Uspjeh politike TEN-T temelji se na čvrstom i jasnom pravnom okviru i upravljanju, koji obuhvaća planiranje te financiranje infrastrukture, što omogućuje fokusiranje na ključne prioritete dodane vrijednosti EU-a.

Politika TEN-T također omogućuje održiva, sigurna, uključiva i pametna prometna rješenja - uklanjanjem uskih grla, omogućavanjem multimodalnosti, uvođenjem usklađenih standarda interoperabilnosti, kao i infrastrukturom za alternativna goriva. Politika TEN-T doprinosi dekarbonizaciji prometa i smanjuje troškove negativnih vanjskih učinaka kao što su zagušenja, nesreće, zagađenje ili buka.

Politika TEN-T – sa svojom sveobuhvatnom i osnovnom mrežom – predstavlja bolju dostupnost svih regija na europskim i globalnim tržištima s jedne strane te snažnu usredotočenost na infrastrukturu od najviše strateške važnosti s druge strane. Mreža prikazuje učinkovitu multimodalnu dimenziju koja omogućuje održive, sigurne i visokokvalitetne usluge prijevoza u svim vidovima prometa.

Uredba (EU) br. 1315/2013 o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže (TEN-T) predviđa da će do 31. prosinca 2023. godine  Europska Komisija provesti reviziju provedbe osnovne mreže, ocjenjujući usklađenost s TEN-T odredbama, napredak u provedbi, promjene u teretnom prometu i razvoj nacionalne prometne infrastrukture i potrebe za izmjenama. U Uredbi se navodi da će se u procjeni uzeti u obzir utjecaj promjena u prometu i relevantni razvojni planovi u pogledu ulaganja u infrastrukturu.

Glavna uprava Europske komisije za mobilnost i promet (DG MOVE) ugovorila je tim neovisnih procjenitelja koji će provesti sveobuhvatnu procjenu predmetne Uredbe. Studija će Europskoj Komisiji pružiti neovisnu procjenu provedbe smjernica TEN-T. Ovisno o rezultatima i zaključcima evaluacije, Komisija bi u drugoj polovici 2020. mogla započeti konkretne korake za buduću reviziju smjernica.

Poveznica na anketu putem koje možete sudjelovati u otvorenom ciljanom savjetovanju >>> više >>>.
 
Odricanje odgovornosti
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ne odgovara za sadržaj anketnog upitnika, kreiranog temeljem 'EU Survey usluge', već je za isti u potpunosti odogovoran nositelj Projekta. Daljna upotreba podataka prikupljenih u sklopu ove ankete, kao i eventualna stajališta temeljem rezultata ispitivanja javnog mnijenja, ne podrazumijeva ujedno i stav Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koje je isključivo posredničko tijelo, koje putem mrežne stranice iskazuje podršku Projektu, u svrhu informiranja što većega broja dionika o otvorenom ciljanom savjetovanju, odnosno, mogućnosti sudjelovanja u anketi.

 

Stranica