Održana akcija nadzora autotaksi prijevoza na području Grada Zagreba

Slika /arhiva/UPI w znacka.jpg
Inspektori cestovnog prometa iz Službe inspekcije cestovnog prometa resornog Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture obavili su 5. i 6. prosinca akciju pojačanog nadzora autotaksi prijevoza putnika  na prometnom području Grada Zagreba.

Inspektori cestovnog prometa nadzor su obavili nad različitim autotaksi prijevoznicima koji prometuju zagrebačkim cestama, a nadzirali su način obavljanja prijevoza, stručnu osposobljenost vozača, posebne uvjete za autotaksi vozila, licence i dozvole za autotaksi prijevoz, područje obavljanja prijevoza, posebne ispite za vozače autotaksi vozila kao i poštivanja ostalih odredbi kojima se uređuje djelatnost autotaksi prijevoza prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu.

Inspektori cestovnog prometa tijekom spomenute akcije nadzora autotaksi prijevoza pregledali su ukupno 17 autotaksi vozila te su utvrdili 9 prekršaja prema odredbama spomenutoga Zakona. Za sve utvrđene prekršaje inspektori će izreći prekršajne kazne u skladu sa zakonskim propisima. Inspektori su također izrekli i upravne mjere, od kojih su se dvije izrečene mjere odnosile na isključenje autotaksi vozila iz prometa, a izdali su i četiri rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti.

U skladu sa planom i programom rada, inspektori cestovnog prometa iz Službe inspekcije cestovnog prometa poduzimat će ovakve akcije i u nastupajućem periodu.


Vijesti iz medija