Ministar Butković predstavio reforme i investicije u resoru prometa

Slika /slike/foto 5_21/foto MIN-RI 7-5_21/nsl MIN-RI 7-5_21.jpg
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavio je danas u Rijeci reforme i investicije koje se u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti odnose na sektor prometa.
 
Nacionalni plan ima pet komponenti, vrijedan je 47 milijardi kuna, od čega je samo za komponentu Gospodarstvo namijenjeno 26,2 milijarde kuna. U sklopu navedene komponente podkomponenta je "Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava" za koju je ukupno predviđeno 5,5 milijardi  kuna.
 
Najvećim dijelom riječ je o investicijama koje su usmjerene na jačanje konkurentnosti i inovativnosti hrvatskog gospodarstva, a obuhvaćaju nastavak značajnih ulaganja u modernizaciju prometne infrastrukture.
 
"Ulaganjem u prometnu infrastrukturu nastavljamo započeti investicijski ciklus koji danas iznosi nešto više od 25 milijardi kuna. Zahvaljujući ovome Planu investicije do 2030. godine podižemo na iznos od preko 30 milijardi kuna, ponajviše u željeznicu, a onda i u sve ostale projekte", istaknuo je ministar Butković.
 
Planom su nadalje obuhvaćene reforme željezničkog, cestovnog i zračnog sektora, kao i reforma pomorstva te unutarnjih plovnih putova. Navedene reforme obuhvaćaju donošenje potpuno novih zakona kojima se uređuju pomorsko dobro i morske luke, prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu te plovidba i luke unutarnjih voda.
 
"Novim normativnim rješenjima osiguravamo jednoobraznost u provedbi zakonskih obveza u upravljanju javnim lukama, dok izmjenama i dopunama Zakona o cestama stvaramo uvjete za interoperabilnost elektroničkih sustava naplate cestarine, uz istodobno povećanje razine cestovne sigurnosti", istaknuo je ministar Butković te dodao kako je riječ o jednoj od najznačajnijih reformi u prometnom sektoru završetkom koje će se omogućiti uspostava potpuno novog sustava za naplatu cestarine.
 
Zaključno do 2026. godine ministar Butković najavio je uspostavu sklapanja PSO ugovora o javnom cestovnom prijevozu, kao i donošenje novih pisama sektorskih politika za pomorstvo, željeznice i unutarnje plovne putove.
 
Pored toga planira se i nastavak izgradnje te rekonstrukcije željezničke infrastrukture, modernizacija morskih luka, nabava novih putničkih brodova i katamarana, kao i konstrukcija prvog hrv. vozila pete razine autonomije.

"Naime, od ukupno 5,5 milijardi kuna planiranih za prometni sustav, na privatni sektor ide 2,8 milijardi kuna, pri čemu se najvažniji projekt odnosi na istraživanje, razvoj i proizvodnju vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture", zaključio je ministar.
 
(FOTO: HINA)


Vijesti iz medija