Koncesija Nautičkom centru Primošten

Slika /arhiva/remont-sibenik-hfp.jpg

Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, koje se jučer sastalo u MMTPR, predložit će Vladi RH da prihvati ponudu Nautičkog centra Primošten i toj tvrtki dodjeli koncesiju za obavljanje djelatnosti izgradnje i remonta plovila na području Remontnog brodogradilišta Šibenik na rok od 30 godina.

Stručno tijelo je na jučerašnjoj sjednici analiziralo četiri ponude pristigle na javnom natječaju:

  • Brodarsko-jahtni servis, Šibenik
  • ENEL d.o.o.  Zagreb, zajedno sa LVS Konzalting Zagreb
  • Mandalina d.o.o. Šibenik
  • Nautički centar Primošten

Kriteriji za odabir ponuda bili su ponuđena visina stalnog i varijabilnog dijela koncesije, ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja, broj plovila i radnih mjesta i ponuđeni iznos investicije u zaštitu okoliša. Prema uvjetima natječaja, stalni dio koncesije bio je definiran u iznosu od minimalno 3,00 (tri kune) po m2  dok varijabilni dio iznosi najmanje 1% od godišnjeg prihoda.

Ponuda NCP-a ocijenjena je najboljom jer je NPC ponudio stalan dio koncesijske naknade od 4,1 kn po četvornom metru uz promjenjivi dio koncesijske naknade od 1,5% od godišnjeg prihoda. Također, dao je ponudu za najveću investiciju od 418,8 milijuna kuna te preuzimanje 228 do 350 radnika, a planira i najveća ulaganja u zaštitu okoliša od 76,3 milijuna kuna.

Stručno tijelo osim predstavnika Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka čine i predstavnici ministarstava financija, gospodarstva, rada i poduzetništva, zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ureda za zakonodavstvo Vlade RH.Pisane vijesti