Javni pozivi za dodjelu potpora otočnim poslodavcima i dodjelu oznake 'Hrvatski otočni proizvod'

Slika /arhiva/paska-c.jpg

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta koji je otvoren do 10. listopada 2008.  

Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 EUR-a u razdoblju od 3 godine uključujući sve državne potpore i državne potpore male vrijednosti, osim za sektor cestovnog prometa do 100.000 EUR-a.

Otočni poslodavci na slabije razvijenim otocima (otocima prve skupine) imaju pravo na potpore u punom iznosu jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće bez doprinosa na plaću, a na razvijenijim otocima (otocima druge skupine) pola takve plaće.

Korisnici potpora su otočni poslodavci koji imaju sjedište na otocima i svoju djelatnost obavljaju na otocima. Također, mogu ostvariti potpore ako radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima i rade kod istog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida. Udio vlasništva države, jedinice regionalne i lokalne samouprave u strukturi vlasništva korisnika potpora ne smije biti  veći od 50% te otočni poslodavac ne smije biti financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i sl.).

Također, Ministarstvo je objavilo i javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“, koja se dodjeljuje otočnim proizvođačima u cilju poticanja razvoja otočne proizvodnje kroz prepoznatljivost i jačanje konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu. Rok za dostavu zahtjeva je 31. listopada 2008.

Ova oznaka može se dodijeliti tradicijskim i inovativnim proizvodima koji su nastali kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije. Također, moraju zadovoljavati zakonske odrednice o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača, te svojim ukupnim karakteristikama (sastav, dizajn, ekološki kriteriji i dr.) udovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe potrošača, kao i zahtjeve utvrđene u normama ili specifikacijama kojima se osigurava razina kvalitete.Pisane vijesti