Hrvatska dobila člana UN-ove Komisije za granice epikontinentalnog pojasa

Slika /arhiva/nsl LK SNM 8_11.jpg
Tijekom 25. sastanka država stranaka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) u sjedištu UN-a u New Yorku, 10. lipnja 2015. godine za člana Komisije za granice epikontinentalnog pojasa pri Ujedinjenim narodima (Commission on the Limits of the Continental Shelf – CLCS) izabran je hrvatski kandidat doc.dr.sc. Nenad Leder, v.d. ravnatelja Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI). Nenad Leder izabran je sa 112 od 114 glasova prisutnih država stranaka (dvije su države bile suzdržane), a potrebna dvotrećinska većina je bila 75. Mandat mu je započeo 10. lipnja 2015. Godine, i trajat će do 15. lipnja 2017. godine.

Doc.dr.sc. Nenad Leder rođen je 8. travnja 1958. godine u Komiži (otok Vis). Osnovnu i srednju školu pohađao je u Splitu, a Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Fizika, u Zagrebu. Godine 1981. uspješno je obranio diplomski rad, te stekao akademsku titulu diplomiranog inženjera fizike, smjer Geofizika s meteorologijom. U travnju 1988. godine uspješno je obranio magistarski rad pod naslovom “Utjecaj atmosfere na prisilno kolebanje razine mora na istočnoj obali Jadranskog mora”, a u listopadu 2004. godine doktorsku disertaciju pod naslovom "Barotropni i baroklini valovi u širem području Lastovskog kanala".

U Hidrografskom instituta zaposlio se 1982. godine. Od 2000. do 2004. godine obavljao je dužnost načelnika Oceanološkog odjela, a od 2004. do 2014. godine bio je pomoćnik ravnatelja Hrvatskog hidrografskog instituta za oceanologiju i znanstveni razvoj.

Vlada Republike Hrvatske imenovala ga je ravnateljem Hrvatskog hidrografskog instituta 05.03.2014. godine, a na osnovi „Zakona o izmjenama i dopunama zakona o hidrografskoj djelatnosti“ (NN 71/14) od 03.07.2015. godine do danas obavlja dužnost vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog hidrografskog instituta.

Objavio je 136 znanstvenih i stručnih radova (kao autor i koautor), od čega 87 u časopisima/zbornicima radova s međunarodnom recenzijom. Sudjelovao je u izradi preko dvjestopedeset studija i elaborata Hrvatskog hidrografskog instituta, u znanstvenim područjima hidrografije, marinske geofizike i geologije te oceanologije. Osim toga, sudjelovao je u 18 međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih projekata.


Pisane vijesti