Državni tajnik Gospočić sudjelovao na Vijeću ministara nadležnih za promet i telekomunikacije (TTE)

  • Slika /slike/foto 5_24/foto dtGOCPOCIC-BRUXELLES 22-5_24/1 dtGOSPOCIC-BRUXELLES 22-5_24.JPG
  • Slika
Državni tajnik dr. sc. Alen Gospočić sudjelovao je u utorak, 21. svibnja 2024. godine na Vijeću ministara nadležnih za promet i telekomunikacije (TTE) u formatu ministara za telekomunikacije koje se održalo u Bruxellesu.
 
Ministri su, pod prvom točkom dnevnog reda, održali raspravu na temu suradničkog pristupa za dosljednu provedbu zakonodavnog okvira u telekomunikacijskom i digitalnom području, a državni tajnik Gospočić u svojem je izlaganju istaknuo kako u digitalnom i telekomunikacijskom sektoru trenutačno postoji vrlo dobra zakonodavna osnova koja je izgrađena na cijelom nizu nedavno usvojenih zakonodavnih prijedloga. „Stoga se, nakon razdoblja intenzivne zakonodavne aktivnosti, ponajprije treba fokusirati na provedbu donesenih akata“, rekao je državni tajnik naglasivši kako pozdravlja sve mehanizme koji će regulatornim tijelima, industriji i građanima olakšati razumijevanje donesenih propisa te prava i obveza koje iz njih proizlaze. Nadalje je napomenuo kako je cilj izgradnje zajedničkog tržišta elektroničkih komunikacija EU-a legitiman, međutim pri tome trebaju biti očuvana postignuća slobodnog tržišta i tržišnog natjecanja, koja su donijela brojne koristi za potrošače u EU-u. Zaključno, državni tajnik Gospočić upozorio je na važnost integracije država zapadnog Balkana u zajedničko područje povezivosti i mreža Europske unije te da je važno izbjeći negativne geopolitičke implikacije koje bi mogle nastati kao posljedica primjene dvostrukih mjerila u odnosu na ne-EU zemlje.
 
U svojim intervencijama većina država članica istaknula je kako je, nakon razdoblja intenzivne zakonodavne aktivnosti, sve napore potrebno posvetiti pravilnoj primjeni i provedbi zakonodavnih akata za što će biti potrebne detaljne smjernice i intenzivna daljnja suradnja. Nadalje, Vijeće ministara odobrilo je Zaključke o budućnosti digitalne politike EU-a i Zaključke vijeća o budućnosti kibernetičke sigurnosti.
 
Nakon formalnog dijela sastanka Vijeća održano je kratko fotografiranje predstavnika država članica (uključivo i RH) koje su osnovale EDIC Europeum (Konzorcij europskih digitalnih infrastruktura) s belgijskim državnim tajnikom za digitalizaciju Mathieu Michelom, a na kraju telekomunikacijskog vijeća ministara održan je radni ručak na temu promicanja digitalnih vještina za uključivu digitalnu transformaciju.


Vijesti iz medija