HŽ Infrastruktura objavila natječaj za izradu projekata za modernizaciju i obnovu dvokolosiječne pružne dionice Okučani - Vinkovci te za radove na izgradnji nove željezničke pruge za prigradski promet Gradec – Sv. Ivan Žabno

Slika /arhiva/HZ_ Infrastruktura_nsl.jpg
U četvrtak, 2. siječnja 2014., HŽ Infrastruktura kao najveći korisnik sredstava iz  fondova EU u RH,  u okviru Operativnog programa Promet 2007.-2013., objavila je poziv za nadmetanje za izradu projekata za modernizaciju i obnovu na dvokolosiječnoj pružnoj dionici Okučani – Vinkovci. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 91,65 milijuna kuna i sufinancirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Ta pružna dionica duljine 131,3 km sastavni je dio Osnovne EU prometne mreže, nekadašnjeg X. paneuropskog prometnog koridora.

Projektom će biti obuhvaćena obnova i modernizacija kompletne željezničke infrastrukture na toj dionici, odnosno svih infrastrukturnih podsustava (obnova pružnoga gornjeg i donjeg ustroja, zamjena 23 mosta novim konstrukcijama, denivelacija 23 i ukidanje 13 željezničko-cestovnih prijelaza, rekonstrukcija 12 kolodvora i 13 stajališta te rekonstrukcija kontaktne mreže i signalno-sigurnosnog i telekomunikacijskog podsustava).

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj također se planira sufinancirati i projekt izgradnje pruge za prigradski promet Gradec – Sv. Ivan Žabno za koji je HŽ Infrastruktura objavila poziv za nadmetanje 23. prosinca 2013. Okvirna vrijednost projekta iznosi 205 milijuna kuna, početak radova na izgradnji pruge planira se u listopadu 2014., a završetak je predviđen u prosincu 2016 godine.

Nakon više od 40 godina gradit će se nova pruga za prigradski željeznički promet, koja će biti duljine 12,2 km s pripadajućim stajalištima i novim kolodvorom Gradec. Rekonstrukcija postojećega kolodvora Sveti Ivan Žabno te izvedba signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u skladu je sa zahtjevima za željezničke pruge i od značaja za lokalni promet. Odvajat će se od postojeće magistralne željezničke pruge na Mediteranskom koridoru Osnovne mreže, nekadašnjem ogranku Vb paneuropskog koridora Državna granica-Botovo-Dugo Selo u kolodvoru Gradec, a priključit će se na postojeću prugu Križevci-Bjelovar-Kloštar u kolodvoru Sv. Ivan Žabno. Pruga je projektirana za brzinu od 120 km/sat (s izuzetkom prvog luka iza stajališta Gradec koji je projektiran za brzinu od 100 km/sat) i za osovinsku masu od 22,5 t i 8 t/m.

Ovim projektom znatno će se skratiti vrijeme putovanja putnicima iz regije koji svakodnevno putuju između Zagreba i regionalnoga centra Bjelovara zbog posla i školovanja.


Najave